top of page

Bouwrecht

 

Binnen Kessels Advocaten bestaat ruime ervaring en expertise op dit rechtsgebied. Gedurende het bouwproces kan er behoefte bestaan aan juridisch advies. Aan iemand die met u meedenkt hoe een bepaald vraagstuk het beste kan worden aangepakt en opgelost. Aan iemand die u ontzorgt.

Onder dit rechtsgebied valt binnen Kessels Advocaten tevens bouw gerelateerd aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

 

Gebruikelijke voorwaarden

Wij zijn thuis in de in de bouw gebruikelijke voorwaarden en regelingen, zoals:

 • UAV

 • UAV-GC

 • AVA

 • Alib

 • RAW

 • STABU

 • DNR

 

Welke onderwerpen?

U kunt bij ons terecht voor onder meer juridisch advies over de volgende onderwerpen:

 • contractvorming, zoals het laten beoordelen en opstellen van concept overeenkomsten en algemene voorwaarden;

 • meer- en minderwerk

 • bouwtijdoverschrijding: vertragingsclaims en korting aanspraken

 • aansprakelijkheid voor gebreken

 • beroepsaansprakelijkheid bouwadviseurs zoals architecten en constructeurs

 • kabel- en leidingschades

 • dekkingsgeschillen over in de bouw gebruikelijke verzekeringen (CAR-verzekering, AVB, werkmaterieel, Bouw ontwerpverzekering, beroepsaansprakelijkheidsverzekering)

 • schade veroorzaakt tijdens werkzaamheden aan belendende panden

 

Wie ontzorgen wij?

Wij ontzorgen graag de zowel direct als indirect bij de bouw betrokken partijen, zoals:

 • aannemers

 • installateurs

 • projectontwikkelaars

 • gemeenten

 • waterschappen

 • bouwadivseurs

 • verzekeraars

 • assurantiemakelaars

 

Wij helpen u graag. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met Ancella Klunne.

Ancella portret.jpg

Ancella Klunne

 • LinkedIn - Black Circle
bottom of page