top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Algemene Voorwaarden

Iedereen kent wel de algemene voorwaarden oftewel de kleine lettertjes bij een overeenkomst. Men klikt vaak meteen op “akkoord” om er maar zo snel mogelijk vanaf te zijn. Maar wat zijn algemene voorwaarden nu precies?


Algemene voorwaarden worden vaak bij een overeenkomst gevoegd of er wordt in de overeenkomst naar verwezen. De algemene voorwaarden zijn geldig als u wist dat er algemene voorwaarden bij de overeenkomst hoorden en u de overeenkomst toch gesloten heeft.


In de algemene voorwaarden staan extra regels die op de overeenkomst van toepassing zijn. Het zijn regels die voor meerdere rechtsverhoudingen van toepassing zijn. Er staan dus 'standaard' bepalingen in.

Algemene voorwaarden mogen niet onredelijk bezwarend zijn. Wanneer dat het geval is dan zijn ze vernietigbaar. Er bestaat een zwarte lijst, daarop staan algemene voorwaarden die als onredelijk bezwarend worden gezien. Een voorbeeld van een algemene voorwaarde die op de zwarte lijst staat is de ontbinding van de overeenkomst beperken. Daarnaast bestaat er een grijze lijst, daarop staan algemene voorwaarden die worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn. De tegenpartij moet dan bewijzen dat de voorwaarde niet onredelijk bezwarend is. Een voorbeeld van een algemene voorwaarde op de grijze lijst is de verplichting om een overeenkomst aan te gaan.


Let op: alleen particulieren kunnen zich in beginsel beroepen op de zwarte en de grijze lijst, ondernemingen niet.

6 weergaven

Comments


bottom of page