top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.)

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vaak afgekort B.V. genoemd, is een privaatrechtelijke rechtspersoon.


Een B.V. moet opgericht worden via een notariële akte met daarin de statuten. Na de invoering van de Flex-B.V. wetgeving in 2012 is er geen minimum startkapitaal meer vereist voor de oprichting van een B.V. Feitelijk betekent dit dat u minimaal €0,01 als startkapitaal in de B.V. moet storten. Tot slot moet de B.V. worden ingeschreven in het Handelsregister.

Het kapitaal van de B.V. is verdeeld in aandelen, die in handen zijn van aandeelhouders. De aandeelhouders zijn verenigd in een algemene vergadering van aandeelhouders. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid om statuten te wijzigen, bestuurders te benoemen en te ontslaan, nieuwe aandelen uit te geven, de jaarrekening vast te stellen en te besluiten tot ontbinding van de vennootschap. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding in de B.V. Bij kleine B.V.’s komt het regelmatig voor dat er slechts één bestuurder is, die tevens ook enig aandeelhouder is. Dat wordt een directeur-grootaandeelhouder genoemd.


Indien er sprake is van een structuurregime, dan is de B.V. verplicht tot het instellen van een Raad van Commissarissen.


De aandelen zijn op naam gesteld. Het bestuur van de B.V. houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen. De aandelen in een B.V. zijn niet vrij overdraagbaar, tenzij de statuten anders bepalen.


Een B.V. heeft beperkte aansprakelijkheid. Dat betekent dat de aandeelhouders niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de B.V. Wilt u weten of de B.V. een geschikte rechtsvorm kan zijn voor uw onderneming, dan kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.

219 weergaven

Comentários


bottom of page