top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Cassatie

Een cassatieberoep wordt ingesteld tegen een uitspraak in hoger beroep. In beginsel kan tegen iedere uitspraak een cassatieberoep worden ingediend. Het cassatieberoep dient bij de Hoge Raad. De Hoge Raad bezit drie kamers voor drie verschillende rechtsgebieden: strafrecht, civiel recht en belastingrecht. Een cassatieberoep wordt behandeld door drie of vijf raadsheren van de Hoge Raad.


De Hoge Raad geeft geen oordeel over de feiten zoals de rechtbank en het gerechtshof dat wel doen. Ze gaan dan ook uit van de feiten zoals deze door het gerechtshof zijn vastgesteld. De Hoge Raad kan de bestreden uitspraak slechts vernietigen wegens schending van het recht of verzuim van vormen. Verzuim van vormen is bijvoorbeeld schending van de motiveringsplicht.


Niet iedere uitspraak leent zich voor cassatie. Indien een cassatieberoep wordt ingediend dan beoordeelt de Hoge Raad of de zaak zich leent voor cassatie. Als dat niet het geval is oordeelt de Hoge Raad dat de zaak niet wordt behandeld in cassatie.

9 weergaven

Comments


bottom of page