top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Dwaling

Een overeenkomst is vernietigbaar als deze tot stand is gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten.


Wat is dwaling?

Dwaling is een gebrek in de wilsvorming bij het tot stand komen van een overeenkomst door een onjuiste voorstelling over de zaak of over de persoon waarmee u handelt.

Er bestaan drie verschillende soorten dwaling: een inlichting van de wederpartij, ongeoorloofd zwijgen door de wederpartij en wederzijdse dwaling.


Dit kan u misschien allemaal een beetje vaag in de oren klinken, daarom nu een voorbeeld van dwaling: u koopt een auto via marktplaats. U gaat ervanuit dat degene die de auto verkoopt de eigenaar van de auto is. Echter blijkt dat de auto een leaseauto is, die aan het einde van het leasetraject moet worden teruggegeven. Er is dan sprake van dwaling omtrent de zaak en de persoon waarmee je handelt door ofwel een verkeerde inlichting van de wederpartij ofwel ongeoorloofd zwijgen van de wederpartij.


Oneigenlijke dwaling

Er is sprake van oneigenlijke dwaling als de overeenkomst op een misverstand berust. Bijvoorbeeld iemand zet zijn auto te koop via marktplaats voor €310,- maar diegene heeft een typefout gemaakt, het moet €3.100,- zijn. U accepteert het aanbod van €3.10,-. Is er dan een rechtsgeldige overeenkomst gesloten?


Volgens de rechter spelen in een dergelijke situatie vier omstandigheden een rol: ten eerste of de betekenis waarin de ene partij de uitdrukking heeft opgevat meer voor de hand lag dan die waarin de ander haar heeft opgevat. Ten tweede indien deze uitdrukking een vaststaande technische betekenis heeft, de partij die van deze betekenis is uitgegaan, mocht verwachten dat ook de andere partij deze betekenis zou kennen. Ten derde of de andere partij zich had voorzien van deskundige bijstand en de wederpartij mocht verwachten dat deze die betekenis kende en tot slot of de door een van de partijen aan de uitdrukking gehechte betekenissen zou leiden tot een resultaat dat met hetgeen partijen met de overeenkomst beoogden minder goed zou zijn te rijmen.


In bovengenoemd voorbeeld kan dit concreet toegepast worden, bijvoorbeeld door te kijken of het meer voor de hand ligt dat een auto €3.100,- kost, dan dat een auto €310,- kost.

499 weergaven

댓글


bottom of page