top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Kantonrechter

Wanneer u een gerechtelijke procedure wilt beginnen, dan kan het zo zijn dat die procedure plaatsvindt bij de kantonrechter. De kantonrechter heeft de wettelijke bevoegdheid om in bepaalde zaken te beslissen. De kantonrechter behandelt de volgende zaken:


-Zaken betreffende vorderingen met een beloop van ten hoogste €25.000,

-Zaken betreffende een vordering van een onbepaalde waarde. Dan moeten er wel duidelijke aanwijzingen zijn dat de vordering geen hogere waarde vertegenwoordigd dan €25.000

-Zaken betreffende een arbeidsovereenkomst, een collectieve arbeidsovereenkomst, algemeen verbindend verklaarde bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst, een vut-overeenkomst als bedoeld in de Wet kaderregeling vut overheidspersoneel, een consumentenkredietovereenkomst met een kredietsom van ten hoogste €40.000,- of een agentuur-, huur-, huurkoop-, of consumentenkoopovereenkomst, ongeacht het beloop of de waarde van de vordering.


Ook wanneer u een boete voor een lichte verkeersovertreding heeft ontvangen of wanneer u een overtreding heeft begaan, kunt u terecht komen bij de kantonrechter.


Bij de kantonrechter is er geen verplichte procesvertegenwoordiging. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Dat is echter wel verstandig. Een advocaat kan uw vordering juridisch op de juiste manier inkleden en de juiste argumenten naar voren brengen. Bovendien hebben wij ruime ervaring met onderhandelingen, ook wanneer u door een rechter gevraagd wordt om samen de gang op te gaan om te kijken of een regeling mogelijk is.

26 weergaven

Comments


bottom of page