top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Omgang en omgangsregeling

Omgang is het recht op contact tussen een kind en de ouder die het kind niet dagelijks verzorgt en opvoedt. Overigens is omgang eigenlijk niet meer het goede woord hiervoor: sinds 1 maart 2009 wordt op basis van de wet de verzorging en de opvoeding van de kinderen namelijk gedeeld tussen de beide gezagsdragende ouders. Wat vroeger een omgangsregeling genoemd wordt, heet daarom nu eigenlijk een zorg- en contactregeling. Als er geen sprake is van gezamenlijk gezag, hebben de kinderen overigens ook recht op omgang met de ouder, die de kinderen niet dagelijks verzorgd.


Het is de bedoeling dat de ouders na de echtscheiding of verbreking van de samenleving samen afspraken maken over de invulling van de verzorging en de opvoeding van de kinderen. Deze regeling wordt dan vastgelegd in het ouderschapsplan. De regeling kan heel summier zijn en bijvoorbeeld alleen een week- en vakantieschema omvatten, of kan heel gedetailleerd zijn en bijvoorbeeld ook zien op omgang tijdens verjaardagen of feestdagen. Als het de ouders niet lukt om samen een regeling af te sprekend, kan de rechtbank worden gevraagd een regeling vast te stellen. De rechter zal daarbij kijken welke regeling het meest in het belang van de kinderen is.


Als de verzorging en opvoeding van de kinderen evenredig wordt verdeeld tussen de ouders, spreken we van co-ouderschap.


Als er sprake is van een wijziging in de omstandigheden, dan kan dit aanleiding zijn om de afspraken over de verdeling van de verzorging en de opvoeding van de kinderen tegen het licht te houden en te wijzigen.

11 weergaven

Comments


bottom of page