top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Rechtspersonen

Een rechtspersoon is een entiteit die wat het vermogensrecht betreft gelijk staat aan een natuurlijk persoon. Het is dus geen tastbaar persoon maar een constructie die bedacht is door de wetgever.


Een rechtspersoon kan zelfstandig deelnemen aan het rechtsverkeer. Dat houdt in dat een rechtspersoon zelf rechtshandelingen kan verrichten, u kunt hierbij denken aan het sluiten van overeenkomsten, bijvoorbeeld het kopen van een huis, of het aanspannen van een rechtszaak.


In Nederland kennen wij twee soorten rechtspersonen, namelijk de publiekrechtelijke rechtspersonen en de privaatrechtelijke rechtspersonen.


Publiekrechtelijke rechtspersonen zijn op grond van artikel 1 van boek 2 Burgerlijk Wetboek: De Staat, provincies, gemeenten, waterschappen en alle lichamen waaraan krachtens de Grondwet regelgevende bevoegdheden zijn verleend. Deze organen hebben rechtspersoonlijkheid nodig om overheidstaken te kunnen uitvoeren.


Privaatrechtelijke rechtspersonen zijn op grond van artikel 3 van boek 2 Burgerlijk Wetboek: de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de vereniging, de stichting, de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij.

62 weergaven

Comments


bottom of page