top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Aanpassing transitievergoeding en overbruggingsregeling

Jaarlijks wordt de hoogte van de maximale door een werkgever te betalen transitievergoeding aangepast op de ontwikkeling van de lonen. De maximale transitievergoeding komt in 2019 uit op € 81.000 (€ 79.000 in 2018). Een werknemer kan alleen een hogere transitievergoeding dan dit maximum ontvangen, als zijn jaarsalaris meer bedraagt dan het maximum. In dat geval is zijn loon over 12 maanden het maximum. Of een werknemer de maximale transitievergoeding krijgt, hangt af van het aantal jaren dat hij daarvoor in dienst is geweest en de hoogte van het maandsalaris.


Criteria overbruggingsregeling transitievergoeding verruimd

De criteria voor de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers worden met ingang van 1 januari 2019 verruimd.


Werkgevers met minder dan 25 werknemers (kleine werkgevers) die vanwege een slechte financiële situatie werknemers om bedrijfseconomische redenen moeten ontslaan, kunnen onder voorwaarden de dienstjaren vóór 1 mei 2013 buiten beschouwing. De voorwaarden worden met ingang van 1 januari 2019 versoepeld en dat maakt het voor kleine werkgevers wellicht makkelijker om met succes een beroep op deze overbruggingsregeling te doen.

Voortaan moet alleen in het laatste jaar het resultaat negatief zijn, en in de drie laatste jaren tezamen.


Daarnaast hoeft het eigen vermogen niet meer negatief te zijn. Voortaan geldt dat het eigen vermogen ten hoogste 15 procent was van het totale vermogen van de onderneming in het jaar voorafgaand aan de ontslagprocedure. De overbruggingsregeling geldt tot 1 januari 2020.

24 weergaven

Comentários


bottom of page