top of page
  • Mirelle van Berckel

Wij vertellen u alles over nalatenschapsmediation!


Steeds vaker krijgen wij vragen over erfrecht. De afwikkeling van een nalatenschap kan ingewikkeld zijn, zeker als niet alle erfgenamen op één lijn zitten.


In het familierecht wordt mediation vaak toegepast als het gaat om conflicten tussen mensen. In het erfrecht is mediation een relatief nieuw fenomeen. Bij Kessels Advocaten kunt u terecht voor nalatenschapsmediation. Wij vertellen u graag alles over de mogelijkheden.


Hoe ziet het mediation proces er uit?

De nalatenschapsmediation start met een gesprek met iedere individuele deelnemer. Op die manier krijgt de mediatior zicht op de situatie en wordt duidelijk waar de angel zit. Op basis van deze inventarisatie wordt een vervolg gesprek met alle deelnemers gepland. De mediator begeleid u in het vinden van een oplossing in de complexe situatie. Vaak lukt dat!

Alvast een aantal voorbeelden van situaties waar mediation na het overlijden een uitkomst kan bieden:

  • De erfgenamen leggen het testament op een verschillende manier uit. De tekst lijkt helder, maar doordat de levenssituatie sterk veranderd is sinds het testament gemaakt is, is er toch discussie over. “Dit kan vader niet bedoeld hebben”. Door een mediationproces aan te gaan, kunnen de betrokkenen voorkomen dat een gang naar de rechter nodig is. Op deze manier hebben zij zelf invloed op de oplossing die gekozen wordt.

  • Moeder is na het overlijden van haar echtgenoot een nieuwe relatie aangegaan, met haar jeugdliefde. Zij heeft dit nooit aan de kinderen verteld, maar heeft haar nieuwe liefde wel in haar testament opgenomen: ze heeft haar huis aan hem gelegateerd. Het ouderlijk huis, wat een van de kinderen ook wel zou willen uit de nalatenschap… Verwarring, emoties, onenigheid. Met mediation kan naar een oplossing gezocht worden.

  • Een van de kinderen is onterfd, waar zowel het onterfde kind als de andere kinderen moeite mee hebben. Wat nu? Vaders wil respecteren, zoals een van de kinderen wil? Of toch een andere manier vinden om de erfenis te verdelen?

Kortom, er zijn veel situaties te bedenken waarin mediation na een overlijden een uitkomst kan bieden. Op die wijze kunnen ingewikkelde procedures voorkomen worden en wordt sneller een oplossing gevonden.


Speelt er in uw familie een conflict na het overlijden van een naaste? Schroom niet om contact met ons op te nemen voor advies over de mogelijkheden.


Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op!


Advocaat Familierecht, Erfrecht en Mediator

35 weergaven

Comments


bottom of page