top of page
Familie en erfrecht.png

Familie- en erfrecht

Echtscheidingsadvocaat

Als u geconfronteerd wordt met een scheiding, dan komt er van alles op u af. Tijdens dit emotionele proces moet u allerlei zaken regelen. U bent zeker niet de enige die in deze situatie door de bomen het bos niet meer ziet. Onze gespecialiseerde familierecht advocaat (lid van de vFAS) Mirelle van Berckel helpt u graag! 

Mirelle van Berckel luistert écht. Dat is wat zij vaak van mensen terug hoort. Zij luistert naar uw verhaal en beantwoordt uw vragen. Ze verzamelt stukken en maakt samen met u een plan van aanpak. Dat geeft u rust. 

Zij kan uw vragen over allerlei relevante onderwerpen beantwoorden. Denkt u daarbij aan:

 

  • een echtscheidingsconvenant

  • waardering van uw onderneming 

  • het afwikkelen van uw scheiding en een hypotheek

  • de betekenis van uw scheiding voor uw pensioen

  • een ouderschapsplan

  • ouderlijk gezag (gezamenlijk gezag) en omgang 

Zeker ook voor de scheidende ondernemer

Niet alleen voor u persoonlijk moet er van alles geregeld worden (denk aan uw huis en een omgangsregeling met uw kinderen en de verdeling van de spullen), maar uw scheiding heeft ook impact op uw bedrijf. Dan heeft u behoefte aan een advocaat die uw situatie begrijpt en met u meedenkt over de toekomst. Mirelle van Berckel heeft veel ervaring met de afwikkeling van echtscheidingen van ondernemers. 

Uniek is de samenwerking met ondernemingsrecht advocaat Marco den Otter, tevens verbonden aan Kessels Advocaten. Zeker ook als uw onderneming moet worden gewaardeerd. Marco en Mirelle werken vaak samen in echtscheidingszaken van ondernemers. De lijnen zijn kort en dat komt u als cliënt ten goede. 

Op onze speciale echtscheidingspagina vindt u meer informatie.

Mediation

U kunt op verschillende manieren scheiden. Als u en uw (ex)partner in onderling overleg afspraken willen maken over uw financiën en kinderen, dan kunt u kiezen voor Mediation. Onze familierecht advocaat Mirelle van Berckel is gecertificeerd mediator. Als onafhankelijke derde begeleidt zij uw Mediationproces met als doel afspraken op papier te krijgen die duidelijk zijn en toekomstbestendig. Dit vormt de basis voor uw leven na de scheiding. Op onze speciale pagina over mediaton vindt u nog meer informatie. Uiteraard begrijpen onze familierecht advocaten dat de kosten van een scheiding voor u ook belangrijk zijn.

Mediation kan een manier zijn om de kosten te drukken, omdat u niet beiden advocaatkosten maakt. Lijkt overleg tussen u en uw (ex)partner niet mogelijk? Uiteraard kunt u dan ook bij ons terecht. Wij bekijken dan samen met u welke stappen u het beste kunt zetten. Op onze speciale Mediationpagina vindt u meer informatie.

Mediation + ofwel Overlegscheiden 

Mirelle van Berckel is lid van de Vereniging van Collaborative Divorce (VvCP). Collaborative Divorce wordt ook wel Overlegscheiden genoemd. Bij overlegscheiden hebben beide partners een eigen advocaat. Die is er voor uw eigen belangen, zonder te strijden tegen de andere partner. Beide partijen zijn gelijkwaardig. Een coach begeleidt de emotionele kant van het scheidingsproces en structureert de bijeenkomsten. Wanneer het nodig is grijpt de coach in zodat gesprekken op een redelijke toon gevoerd blijven worden. Om ervoor te zorgen dat de financiële kant goed wordt afgewikkeld maakt een financieel expert meestal onderdeel uit van het team. Indien nodig komt daar nog een kindercoach bij, zodat alle expertise bij elkaar wordt gebracht.


Overlegscheiden is de enige vorm van scheiden waarvoor een multidisciplinair team van professionals wordt samengesteld. Met allemaal hetzelfde doel voor ogen: u en uw partner op een respectvolle en duurzame manier te laten scheiden.

Alimentatie

Alimentatie is onlosmakelijk met een echtscheiding verbonden. Mirelle van Berckel helpt u met het maken van een berekening voor zowel partneralimentatie als kinderalimentatie zodat de hoogte van de te betalen of ontvangen alimentatie duidelijk is. Wij hebben ruime ervaring met het berekenen van draagkracht en behoefte voor ondernemers.
 
Betaalt uw ex-partner de alimentatie niet conform afspraak of wilt u meer weten over de indexering van alimentatie? Of zijn er wijzigingen in uw situatie of die van uw ex-partner die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de alimentatie (verlies of verandering van baan, samenwonen of het krijgen van kinderen)? Ook dan kunt u bij ons terecht. Op onze speciale pagina over alimentatie vindt u nog meer informatie.

Omgangsregeling

Wanneer u samen kinderen heeft, wilt u heldere afspraken over wanneer de kinderen bij welke ouder zijn. Deze afspraken kunt u vastleggen in een ouderschapsplan of echtscheidingsconvenant. Maar wat nu als uw ex-partner de omgangsregeling niet nakomt? Dat is een moeilijke en verwarrende situatie voor zowel u als uw kind of kinderen. Neemt u in dat geval contact op met Mirelle van Berckel.

Adoptie

Adoptie heeft verschillende vormen. Er is een verschil tussen adoptie van een kind uit het buitenland (de zogenaamde interlandelijke adoptie) en adoptie van een kind uit Nederland, door iemand die in Nederland woont. De ene adoptieprocedure verschilt dan ook wezenlijk van de andere en vereist ook een andere aanpak. Adoptie van een kind uit Nederland gebeurt vaak in de vorm van eenouderadoptie (ook wel stiefouderadoptie). Een stiefouder adopteert dan het kind van zijn partner. Onze familierecht advocaten hebben veel ervaring met adoptie, zowel uit Nederland of het buitenland. Uiteraard kunnen zij u ook vrijblijvend informeren over de kosten van adoptie. Op onze speciale pagina over adoptie vindt u nog meer informatie.

Naamswijziging

Wilt u uw voornaam of achternaam laten wijzigen? Of gaat het om een naamswijziging van een kind? Het wijzigen van een voornaam kan alleen als daar “gewichtige redenen” voor zijn. Verzoeken voor het wijzigen van een voornaam moeten worden ingediend bij de rechter. Daarvoor heeft u een advocaat nodig. Verzoeken tot wijziging van de achternaam worden ingediend bij Justis. Justis beslist namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op een verzoek tot het wijzigen van een achternaam. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen om uw naamswijziging en de redenen daarvoor te bespreken. Onze familierecht advocaten informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten voor de naamswijziging.

Erfrecht

Het erfrecht is een specialistisch rechtsgebied dat veel bijzondere regels kent. De afwikkeling van een nalatenschap is vaak niet eenvoudig. Bij Kessels Advocaten is Mirelle van Berckel de specialist in erfrecht kwesties. Zij heeft oog voor familiaire banden, belangen en emoties. Wilt u meer weten over bijvoorbeeld wettelijke vererving, het kindsdeel of hoe u een testament kunt aanvaarden (beneficiair of niet)? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. 

Uw familierecht en erfrecht advocaat in Breda

Bij Kessels advocaten begrijpt onze gespecialiseerde familierecht en erfrecht advocaat Mirelle van Berckel dat dit soort gebeurtenissen u persoonlijk raken. Wij vinden het dan ook belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij uw advocaat. Kennismaken is bij ons dan ook altijd gratis. Neemt u dan ook gerust contact op met Mirelle van Berckel.

Actualiteiten en kennis

Op onze website vindt u in de kennisbank artikelen over allerlei onderwerpen die te maken hebben met het familierecht. Ook bloggen onze familierecht advocaten regelmatig over actuele onderwerpen. Wilt u meer weten? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.

DSC_9033.jpg
  • LinkedIn - Black Circle
bottom of page