top of page
  • Mirelle van Berckel

De BigMac index in het familierecht?

Bijgewerkt op: 15 dec. 2022


U vraagt zich waarschijnlijk af wat de BigMac index in het familierecht te zoeken heeft. Dat zal ik uitleggen.


Allereerst; wat is eigenlijk de BigMac index? Dat is het cijfer dat wordt gebruikt voor de bepaling van het welvaartspeil in andere landen dan Nederland. Om dat te bepalen worden de prijzen van de BigMac in diverse landen naast elkaar gelegd.


In dit geval ging het om een vergelijking tussen Nederland en Hongarije. In 2020 was het indexcijfer voor Nederland 4,8 en voor Hongarije 2,87. Op dat gegeven baseert het hof het vermoeden dat de koopkracht van iemand met een Nederlandse WIA-uitkering een factor (4,8 ÷ 2,87 =) 1,67 groter is. Om in Hongarije in het levensonderhoud te kunnen voorzien, is dus minder geld nodig dan in Nederland. Dat algemene gegeven speelt vervolgens een rol bij de bepaling van de behoefte aan partneralimentatie.

Bij de bepaling van de hoogte van partneralimentatie, moet namelijk allereerst de behoefte worden vastgesteld. Wat heeft iemand nodig, waarbij als basis geldt de hoogte van het netto besteedbaar inkomen op het moment dat partijen nog samen waren.


Maar wat nou als iemand na de scheiding verhuist naar een ander land? Naar een land waar het prijspeil een stuk lager ligt dan in Nederland, in dit geval Hongarije. Heeft diegene dan nog steeds het bedrag nodig wat hij/zij in Nederland nodig zou hebben?


Het Hof Arnhem Leeuwarden (ECLI:NL: GHARL:2022:7314, 23 augustus 2022) heeft daar in een recente uitspraak een beslissing over genomen. Het Hof bepaalde dat de vrouw met haar WIA-uitkering van € 1.540 netto per maand in Hongarije een koopkracht heeft van (afgerond) € 2.570 netto. In het licht van dit vermoeden en bij gebrek aan bewijsstukken die dit vermoeden ontzenuwen, heeft de vrouw haar stelling dat zij met haar huidige uitkering niet in haar behoefte van destijds € 1.870 netto per maand kan voorzien niet aannemelijk gemaakt.


De rechtbank had in deze zaak al bepaald dat de vrouw niet aannemelijk had gemaakt dat zij behoefte had aan partneralimentatie. Die beslissing wordt door het Hof bekrachtigd.


Interessant om te zien dat de rechtspraak gebruik maakt van het fenomeen BigMac index om in een specifiek geval iemands behoefte te bepalen. We zien in de rechtspraak op verschillende vlakken de tendens om algemene regels toe te passen ter voorkoming van eindeloze casuïstische discussies. Dit is daar een goed voorbeeld van.


Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op!


Advocaat Familierecht, Erfrecht en Mediator45 weergaven

Comments


bottom of page