top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Na de AVG straks ook de e-Privacy Verordening (ePV). Wat betekent dit voor u?

Het jaar 2018 staat voor mij in het teken van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opvallend is met name de paniek, onrust en onduidelijkheid die de overhand voeren. Met name in de media wat natuurlijk weer zijn weerslag heeft op het bedrijfsleven. Dat is erg jammer, want het zou eigenlijk moeten gaan over het doel van de wet en de tools die betrokkenen nog meer hebben gekregen om in control te blijven over hun persoonsgegevens. Hoe dan ook zij, het volgende stukje nieuwe wetgeving zit er alweer aan te komen: de ePV. In dit blog leg ik uit wat de wetgeving voor u betekent.


Opvolger van de Telecommunicatiewet De ePV gaat de huidige Telecommunicatiewet (Tw) vervangen. De Tw is gebaseerd op een Europese Richtlijn. De ePV is een Europese Verordening die in tegenstelling tot een richtlijn niet meer in de nationale wet hoeft te worden geïmplementeerd. Dat heeft als groot voordeel dat voor heel Europa straks dezelfde regelgeving geldt, net als dat met de AVG ook het geval is. De nationale wetgevers mogen nog wel bepaalde grijzen gebieden invullen.  De huidige Tw bevat regels voor het gebruik van persoonsgegevens voor ongevraagde elektronische communicatie. De TW bevat onder meer het spamverbod en de ‘Cookiewet’. De Tw regelt bijvoorbeeld dat u een opt-in nodig heeft voor het versturen van commerciële e-mails.


De ePV versus de AVG De AVG is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens. De ePV is een speciale regeling in aanvulling op de AVG. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de ePV en AVG zich precies tot elkaar zullen verhouden. Heeft de ePV bijvoorbeeld voorrang? De AVG geldt ook voor marketingbureau’s en telecomaanbieders. Het is goed mogelijk dat de ePV uiteindelijk een grotere impact gaat hebben op marketing- en communicatiebureau’s dan de AVG.


Veranderingen onder de ePV Een aantal voorgestelde veranderingen onder de ePV is: - telemarketeers moeten verplicht met een zichtbaar telefoonnummer gaan bellen - het al dan niet verbieden van een cookiemuur, waarbij je met cookies moet instemmen om een website überhaupt te mogen bezoeken - het mogelijk maken om in je browser al een selectie te maken of en zo ja welke cookies zijn toegestaan, in plaats van dat je dit per website moet aangeven - klanten mogen niet meer eindeloos commerciële uitingen krijgen na het afnemen van een dienst of kopen van een product van een bedrijf. - de ePV beschermt niet alleen de inhoud van de communicatie maar ook de metadata


Onduidelijkheid Het is op dit moment nog onduidelijk hoe de ePV er precies uit komt te zien. De ePV is hoe dan ook een belangrijke wet voor iedere onderneming die op zijn website cookies plaatst en commerciële uitingen stuurt naar klanten. Heeft u een cookiemuur? Dan zult u wellicht nog eens kritisch moeten kijken naar welke cookies u allemaal plaatst en waarom. Ook zult u zich moeten gaan afvragen wat het belang is van het sturen van mails naar klanten die al een tijd geleden iets bij u hebben gekocht of een dienst hebben afgenomen. Uiteraard houden we u op de hoogte.


Simone Dirven

17 weergaven
bottom of page