top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Uw handelsnaam als domeinnaam, waar moet u rekening mee houden?

Veel bedrijven kiezen ervoor om hun handelsnaam als domeinnaam te gebruiken. Wij als Kessels Advocaten bijvoorbeeld. U vindt ons onder de domeinnaam www.kesselsadvocaten.nl. Andere bedrijven kiezen ervoor om juist handelsnamen van anderen, concurrenten of juist spelers in hele andere markten, als domeinnaam te registreren. Vaak met een verwijzing naar hun eigen website. Welke regels gelden voor het gebruik van je eigen of andermans handelsnaam als domeinnaam? Wat zijn de mogelijkheden wanneer een ander bedrijf uw handelsnaam als domeinnaam registreert? Deze onderwerpen komen aan bod in dit blog.


Wanneer is een handelsnaam uw handelsnaam? Uw bedrijfsnaam is uw handelsnaam, maar pas op het moment dat u ermee naar buiten bent getreden. Vaak wordt gekeken naar de handelsnamen die in het Handelsregister zijn geregistreerd, maar dat is juridisch gezien niet het criterium. Registratie van uw handelsnaam is niet vereist om een beroep te kunnen doen op de Handelsnaamwet. U kunt al naar buiten zijn getreden met een handelsnaam voordat u deze bij de KvK hebt geregistreerd. Het moment van naar buiten treden kunt u aantonen door middel van visitekaartjes, briefpapier, reclame-uitingen maar ook uw website. Uw eigen handelsnaam, waarmee u dus als eerste naar buiten bent getreden, mag u als uw domeinnaam registreren.

Wanneer is sprake van een inbreuk op een handelsnaam? Een concurrent mag geen handelsnaam voeren die exact hetzelfde is of teveel lijkt op uw handelsnaam, mits u uw handelsnaam eerder gebruikte. Wanneer uw directe concurrent in dezelfde branche werkzaam is, levert het gebruik van eenzelfde of teveel lijkende handelsnaam mogelijk verwarring op bij klanten. Zit er nou hetzelfde bedrijf achter? Hebben ze een nieuwe vestiging geopend? U kunt in dit geval uw concurrent sommeren om het gebruik van de handelsnaam te stoppen. Stel dat een bedrijf dezelfde handelsnaam als uw bedrijf gebruikt, maar in een andere branche werkzaam is. Dan levert dat geen verwarring op bij het publiek en is er waarschijnlijk geen inbreuk op uw handelsnaamrecht. Wanneer bedrijven niet in dezelfde geografische regio maar wel in dezelfde branche opereren, dan zal een rechter de geografische reikwijdte en bekendheid van de handelsnaam altijd meewegen. Een Chinees restaurant ‘De Chinese Muur’ in Limburg zal geen verwarring veroorzaken bij het publiek in Groningen waar ook een ‘Chinese Muur’ gevestigd is.


Wanneer is een handelsnaam in een domeinnaam een handelsnaaminbreuk? De houder van een domeinnaam kan een inbreuk maken op handelsnaamrechten. Daarvoor moet wel aan een aantal criteria zijn voldaan. Ten eerste moet de handelsnaam in de domeinnaam ook daadwerkelijk worden gebruikt als handelsnaam. Als de domeinnaam alleen doorlinkt naar een andere website waarop duidelijk is dat het om een heel ander bedrijf gaat met een andere handelsnaam, dan is daarvan geen sprake.  De handelsnaam in de domeinnaam moet commercieel worden gebruikt. Als de domeinnaam door de andere partij ook als handelsnaam wordt gebruikt, dan is het tweede criterium aan de orde. De vraag is dan wie de handelsnaam eerder is gaan gebruiken. De oudste gebruiker kan de nieuwe gebruiker aanspreken. Het moet dan ook online ten derde gaan om gelijke of nagenoeg gelijke handelsnamen. Ten vierde geldt ook online dat soortgelijke diensten moeten worden verricht of producten moeten worden verkocht.


Als beide Chinese Muren in Groningen en Limburg nu allebei een domeinnaam willen laten registeren? Maakt de geografische bekendheid dan nog uit? Online spreekt u een veel groter publiek aan. Daarmee creëert u ook bekendheid bij een groter publiek. Dan zal een oudere domeinnaamregistratie van uw handelsnaam u meer bescherming bieden, van Limburg tot Groningen. Het is dus wel verstandig om uw handelsnaam als domeinnaam te registreren. Niet alleen juridisch, maar ook voor uw online vindbaarheid.


Wilt u meer weten? Bent u van mening dat een domeinnaam inbreuk maakt op uw handelsnaam? Neemt u dan vrijblijvend contact met mij op. Ik vertel u graag meer over de mogelijkheden om de overdracht van de domeinnaam te vorderen.

472 weergaven

Comments


bottom of page